MENU
Aula_close Layer 1

Principper for lektier

 

Godkendt i SB den 31.8 2017

 

Principper for lektier på Birkhovedskolen.

Princippet skal medvirke til at:

 • Skabe en fælles forståelse for begrebet lektier på Birkhovedskolen og hvordan lektier anvendes.
 • Sikre en høj grad af ensartethed for elever på Birkhovedskolen hvad angår hjemmelektier.
 • Give personalet de bedste muligheder for at understøtte elevernes læring og reformens intentioner.
 • Princippet tager afsæt i, den af Undervisningsministeriets udsendte vejledning fra juni 2015; "Lektiehjælp og fagligfordybelse. Nye regler, nye muligheder".

 

Princip for lektier:

Det er målet, at lektier medfører læring. Det er målet, at lektier understøtter og bidrager til, at styrke elevernes arbejdsglæde, engagement samt lyst og motivation til skolearbejde og læring.

Lektier skal desuden træne eleven i at planlægge og organisere sin tid, samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og arbejdsmoral. Målet med lektier er derfor også studieforberedende og "livsforberedende".

Skoledagens længde sammenholdt med Folkeskolens intentioner betyder, at vi ønsker at hjemmelektier holdes på et minimum.

På Birkhovedskolen er lektier primært en integreret og understøttende del af undervisningen.

Vi anerkender at eleverne kommer med forskellig baggrund og forskellige forudsætninger og derfor lægger vi vægt på , at lektier gives differentieret.

Det er læreren der aktiverer og involverer eleverne i lektierne.

I dialogen mellem skole og hjem, drøftes og målsættes barnets udvikling, trivsel og læring, herunder lektierne som et led i læreprocessen.

Skolelektier løses på skolen og hjemmelektier løses hjemme.

Skolelektier: 

 • Kan være forskellige opgaver, og gives differentieret, det vil sige tilpasset den enkelte elev.
 • Et selvstændigt arbejde, de skal derfor, med en hvis sandsynlighed kunne løses af eleven alene eller i elevgrupper.
 • skal have et tydeligt formål og forventninger til løsningen af opgaver skal være klar for eleven. Eleven skal have feedback på sit arbejde.
 • kan løses i undervisningen og i Understøttende Undervisning

 

Hjemmelektier kan være:

 • Den daglige Læsetræning
 • Træning og repetition af basale færdigheder i sammenhæng med øvrige skolearbejde.
 • Fordybelse omkring afleveringsopgaver (f.eks. matematik, skriftlige opgaver, fremlæggelser,    læsning etc.)
 • Opfølgning på skolearbejde.
 • Forberedelse til undervisning.

 

Princippet revideres hvert år ved udgangen af maj måned.

 

Godkendt i SB den 31.8 2017

 

 

 

Lektieprincip for skolens virke vedtaget i Skolebestyrelsen

Dokumenter

Principper for lektier.pdf

Shape Created with Sketch.