Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for lektier på Birkhovedskolen

Princippet skal medvirke til, at

 • skabe en fælles forståelse for begrebet lektier på Birkhovedskolen og hvordan lektier anvendes.
 • sikre en høj grad af ensartethed for elever på Birkhovedskolen hvad angår hjemmelektier.
 • give personalet de bedste muligheder for at understøtte elevernes læring og reformens intentioner.

Princippet tager afsæt i Undervisningsministeriets udsendte vejledning fra juni 2015; "Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler og muligheder".

 

Princip for lektier

 • Det er målet, at lektier medfører læring. Det er målet, at lektier understøtter og bidrager til, at styrke elevernes arbejdsglæde, engagement samt lyst og motivation til skolearbejde og læring.
 • Lektier skal desuden træne eleven i at planlægge og organisere sin tid, samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og arbejdsmoral. Målet med lektier er derfor også studieforberedende og "livsforberedende".
 • Skoledagens længde sammenholdt med Folkeskolens intentioner betyder, at vi ønsker at hjemmelektier holdes på et minimum.
 • På Birkhovedskolen er lektier primært en integreret og understøttende del af undervisningen.
 • Vi anerkender at eleverne kommer med forskellig baggrund og forskellige forudsætninger og derfor lægger vi vægt på , at lektier gives differentieret.
 • Det er læreren der aktiverer og involverer eleverne i lektierne.
 • I dialogen mellem skole og hjem, drøftes og målsættes barnets udvikling, trivsel og læring, herunder lektierne som et led i læreprocessen.
 • Skolelektier løses på skolen og hjemmelektier løses hjemme.

 

Skolelektier:

 • kan være forskellige opgaver, og gives differentieret, det vil sige tilpasset den enkelte elev.
 • er et selvstændigt arbejde. De skal derfor, med en vis sandsynlighed kunne løses af eleven alene eller i elevgrupper.
 • skal have et tydeligt formål og forventninger til løsningen af opgaver skal være klar for eleven. Eleven skal have feedback på sit arbejde.
 • kan løses i undervisningen og i Understøttende Undervisning.

 

Hjemmelektier kan være:

 • Den daglige læsetræning
 • Træning og repetition af basale færdigheder i sammenhæng med øvrige skolearbejde.
 • Fordybelse omkring afleveringsopgaver (f.eks. matematik, skriftlige opgaver, fremlæggelser, læsning etc.)
 • Opfølgning på skolearbejde.
 • Forberedelse til undervisning.

 

Princippet revideres hvert år ved udgangen af maj måned, og er vedtaget i Skolebestyrelsen.

Dokumenter

Princip for lektier på Birkhovedskolen.pdf

Shape Created with Sketch.