MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

 

Birkhovedskolen 

HVAD ER MOBNING?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn. 

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.  

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle. 

 

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI 


På Birkhovedskolen ønsker vi aktivt at arbejde med at fremme alle børns trivsel og de gode fællesskaber, for at undgå mobning. Vi ønsker samtidig et beredskab som kan træde i kraft med det samme et barn oplever at blive mobbet, eller ekskluderet fra muligheden for at deltage i et meningsfuldt og udviklende fællesskab. 
 

Der findes flere definitioner af fænomenet mobning. Vi ønsker ikke en fast definition, for hvem kan bestemme, hvornår der er tale om mobning? Vi mener, at i det øjeblik et barn giver udtryk for mistrivsel i fællesskabet, så skal barnets oplevelse tages alvorligt. 
 

FORANKRING:  Konkrete tiltag - forebyggende indsatser: 

 

 • Princip om åbenhed: At tale om, og lære om, forskelligheder. Uforudsigelige reaktioner og anderledes handlemønstre/kontaktformer er svære for alle, men det man forstår, har man lettere ved at tackle. 

 • Øge trivslen på tværs af køn, så piger og drenge oplever at de er en del af det samme fællesskab.

   

   

  Elevsyn

   

  Alle børn er lige værdige til at blive set og hørt af professionelle voksne.

  Alle børn har ret til at blive mødt der hvor de er og udvikle sig derfra.

   

     

  FOREBYGGELSE AF MOBNING

                                              SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING                                                    DELTAGERE        ANSVARLIG           TIDSPLAN

 

Gennem undervisning

Skriv de tiltag, I vil lave som en del af undervisningen for at forebygge mobning

 

Årgangene arbejder med elevernes sociale liv. Elevens trivsel er en del af læringssamtalerne.

 

De enkelte klasser kan arbejde med materialet fra Dropmob fra red barnet:

http://megafonen.redbarnet.dk/DropMob.aspx?ID=4615

 

AKT teamet har særligt fokus på overgangsklasserne. Her drejer det sig om klasserne på 0. 1. 4 og 7 årg. 

1.     Alle lærere/pædagoger i teamet gennemgår cirka en måned efter skolestart alle klassens elever systematisk. 

2.     AKT planlægger en periode, hvor de kommer i alle 0., 1., 4., og 7. klasser. Her er de deltagende hele dage og noterer sig opmærksomhedspunkter omkring enkelte elever såvel som klassens fælles trivsel. 

3.     AKT inddeler også herefter eleverne i hh grøn, gul eller rød. 

 

 

0-9 klasse

Lærerne på hver

enkelt årgang

 

 

I frikvarterer

Skriv de tiltag, I vil lave i

frikvartererne for at forebygge mobning

Etablering af Trivselspatrulje.

Legegrupper.

Mobilfri skole. 

Elever og lærer fra afd. 1 og 2.

AKT i Samarbejde med to lærer.

Opstart 1.11.17

Samarbejde ml. skole og fritidsinstitution

Skriv, hvordan I vil samarbejde med

fritidsinstitutionen om at forebygge mobning

Tæt dialog mellem skole og SFO. Personale fra begge faggrupper er i kerneteam sammen. 

Drøftelse af trivsel på afdelingsmøder og SFO møder.

 

Pædagogisk

personale i afd. 1. Ledelse

Koordinator for afd. 1 og SFO. Ledelse 

 

På digitale medier

Skriv, hvordan I vil forebygge mobning på de digitale medier

Fast punkt om digital dannelse på første forældremøde for 1 - 9 klasse: På baggrund af dette laves forældreaftaler for den enkelte årgang. 

 

Emneuger om god stil på de digitale medier:

http://cfdp.dk/mellemtrin/

 

AKT

Årgangsteam 

Ledelse

Skolepsykolog

Teamet på hver årgang arbejder med digital dannelse.

August-september

Billede fjernet. 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med forældre

Skriv, hvordan I vil samarbejde med forældre om at forebygge mobning

For at forebygge mobning, vil skolen i samarbejde med forældrene arbejde med følgende punkter.

       Forældreaftaler i forbindelse med konflikter.

       Forældrene kontakter skolen når der er bekymring om mistrivsel.

       Valg af kontaktforældre.

       Elevens trivsel er med som punkt ved skolehjem samtaler, herunder også mistanke om mobning. 

 

Deltagelse fra skolebestyrelsen på 0 - 9 klasses forældremøder, med information om fokus for indeværende skoleår. 

 

Informationsmøde for udvalgte årgange.

0  årgang: Klasseforældre. Fokus på klassens sociale liv.

1  årgang: Digitale medier. 

4 årgang: Digitale medier, oplæg og forældreaftaler.

6 årgang: oplæg om alkohol og andre rusmidler samt forældreaftaler.

 

 

Årgangen, forældre og repræsentant fra skolebestyrelsen 

 

Forældrene, årgangsteam

 

 

Særlige arrangementer

Skriv, hvilke sociale arrangementer I har på

skolen, der bidrager til at forebygge mobning

 

Morgenbånd i alle afdelinger.

Aktivitetsdag for hele skolen v. 8 årg. Aktivitetsdagen er på tværs af klasser og årgange. 

Emneuger.

Markering af Internationale børnedag.

Oplæg om fællesskabende didaktikker som forebyggelse af mobning. 

 

 

 

 

  

HÅNDTERING AF MOBNING 

 

SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING                                              DELTAGERE            ANSVARLIG

OPFØLGNING

Tilskuer til mobning

Skriv, hvad man skal gøre, hvis man hører om/ser mobning?

 

Vi sørger for at alle børn ved, at hvis de er tilskuere til mobning, skal de kontakte en voksen som derpå handler på bekymringen. 

Oplever en voksen at et barn mobbes: -               Kontakt til afdelingsleder

 

 

 

         

 

 

        -     Teams omkring eleverne orienteres.

 

 

 

Klassen/børnegruppen

Skriv eksempler på handlinger,

I iværksætter i den børnegruppe, hvor der er mobning

 

Alle elever på Birkhovedskolen skal kunne få hjælp af en voksen.

-       Sikre at alle børn har en voksen de føler sig trygge nok til at gå til.

-       Samtaler med hele klassen om mobning.

-       Individuelle samtaler med eleverne.

 

 

 

De involverede børn

Skriv, hvordan I vil hjælpe de elever, der er en direkte del af mobningen

 

-       Inddragelse af forældre.

-       Møde med de involverede børn og deres forældre.

-       Aftaler mellem de involverede børn besluttes; begge parter skal tilbydes hjælp.

-       Klassemøde/klassetrivsel.dk

-       Aktiviteter i samarbejde med skolens AKT-personale. 

-       De ansvarlige for at arbejde med dynamikkerne i mobningen er lærere og pædagoger om klassen/årgangen. 

                       

 

 

 

Forældre og fagteam

Skriv, hvordan I vil orientere forældre og fagteam om mobningen

 

-       De involverede børns forældre indkaldes til møde på skolen.

-       Orientering om mobningen til de involverede forældre.

-       Orientering til hele forældregruppen og fagteam. 

-       Handleplan for de involverede i mobningen.

-       Mobning kommer på dagsordenen ved kommende forældremøder.

 

 

 

 

 

 

Se desuden  Antimobbestrategien i nedenstående dokument

Dokumenter

Antimobbestrategi_0.pdf

Shape Created with Sketch.