MENU
Aula_close Layer 1

Princip for klassedeling

 

Vedtaget af skolebestyrelsen Birkhovedskolen august 2015

 

Principper for klassedeling

Klassedeling kan forekomme når som helst i skoleforløbet, hvis antallet af elever på en årgang øges i et omfang, der i henhold til folkeskoleloven og kommunens politikker gør det nødvendigt at danne flere klasser på årgangen. En deling af klasser vil ske i starten af et skoleår.

 

Mål for principperne:

Principperne udtrykker skolebestyrelsens ønsker og forventninger til skolens arbejde. Principperne sætter rammen og inden for denne skal skolens ledelse vurdere, hvilke løsninger der efter omstændighederne er de bedste. Formuleringen skal derfor være så rummelig, at det giver plads til valgmuligheder på handleplanet.

 

Mål ved klassedeling:

At sammensætte klasser der hver især og sammen på årgangen giver de bedste muligheder for at skabe udviklende lærings- og dannelsesmiljøer.

 

Principper for klassedelingen:

Ved delingen tilstræbes at:

  • Klassen som hold er med til at give de bedste muligheder for at fremme elevens faglige læringsudbytte
  • Klassen som hold er med til at give de bedste muligheder for at udvikle personlige og sociale kompetencer
  • Den konkrete deling sker ud fra en samlet vurdering af klassens muligheder for et positivt og anerkendende socialt samspil, elevernes trivsel samt sikring af det gode læringsmiljø.

 

Delingen indstilles til skolelederen af årgangens lærere; på 0. – 3. årgang i samarbejde med pædagoger og andet pædagogisk personale. Det er skolelederen der har det endelige ansvar for delingen.

Skolebestyrelsen orienteres om behovet for klassedeling så tidligt som muligt.

Forældrene indkaldes til orienteringsmøde om klassedelingen tidligt i forløbet, hvor skolen informerer om baggrunden for klassedelingen og skitserer det videre forløb.

Forældrene indkaldes til forældremøde forud for selve klassedelingen, hvor procesplan fremlægges.

Når skolen har truffet beslutning om den endelige fordeling orienteres forældrene via intra.

 

Handleplan for klassedelingen:

Udfyldes af årgangsteamet i samråd med ledelsen.

Dokumenter

princip klassedeling.pdf

Shape Created with Sketch.