Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mål- og indholdsbeskrivelse

Handleplan SFO Birkhovedskolen

Birkhovedskolen
Birkhovedskolen er beliggende i Nyborg kommune og er en byskole. På skolen går der samlet ca. 450 elever. Skolen er opdelt med afdeling 1 fra 0.-4. klasse og afdeling 2 fra 5.-9. klasse. Elever fra 0.-3. klasse har tilbud om SFO, og ca. 130 børn går i SFO.

SFO’en
SFO’en hedder ”Loppen” og er åben fra kl. 6-8, indtil børnene går i skole kl. 7.50 og åbner igen når skoledagen slutter fra kl. 13.45 til kl. 17.00. Fredag åbner SFO’en, når skoledagen slutter kl. 12.45.

SFO’en er placeret i den østlige del af skolen med udsigt til store grønne arealer og flere helt nye legepladser. Vi har også en helt ny bålhytte, som flittigt bliver benyttet. Vi har muligheder for ture til strand og skov, som vi har kort afstand til. Desuden har vi aftale med Nyborg Svømme- og Badeland, hvor der hver uge er ture til.

Indretning
SFO’en er beliggende i bygning B, som også er base for 0. og 1. årgang. Det store fællesrum i bygningen er hjertet i SFO’en, hvor der også er køkken og spisepladser. Vi har et stort KREA lokale samt et lokale, som er opdelt i mindre rum – et dukkehus-hjørne, borde til brætspil og reoler med forskellige kasser med aktiviteter.

Vi har et lokale specielt dedikeret til 3. årgang, hvor de har mulighed for at få et fællesskab.

På 1. sal er der en repos, hvor vi har LEGO.

Vi benytter også skolens gymnastiksale.

Udendørs er der områder med parasoller og bord-/bænkesæt.

Elever fra 2. og 3. årgang har ekstra garderobe i bygning B.

Børnesyn
Skolens overordnede børnesyn gennemsyrer også SFO’en.

”Alle børn er lige værdige til at blive set og hørt af professionelle voksne. Alle børn har ret til at blive mødt, der hvor de er og udvikle sig derfra”.

Pejlemærker
Der arbejdes på Birkhovedskolen ud fra seks værdier som er blevet udarbejdet af medarbejdere og Skolebestyrelsen:

Fællesskab, Samarbejde, Positiv selvopfattelse, Ansvarlighed, Anerkendelse, Faglighed.

Pædagoger deltager i teamsamarbejdet med lærerne, og det sikres derved, at der er både faglig og social opmærksomhed omkring det enkelte barn.

Børnegruppen
SFO’en er sammensat af børn fra 0.-3. klasse. Børnene har et godt fællesskab på de enkelte årgange, og på hver årgang er der elever med særlige behov. Børnene finder sammen i aktiviteter på tværs af årgange. Når de nye 0. klasser starter i august måned, prioriteres det at årgangspædagogerne tager imod dem.

Børnesyn og det pædagogiske arbejde
Hver dag startes SFO’en med en samling, hvor alle børn mødes og der fortælles om dagens aktiviteter. Børnene kan selv tilvælge aktivitet.

Vi øver børn i at blive selvstændige, og derfor har børnene selv ansvar for at tjekke ind og ud af SFO’en. Vi øver børnene i, at de altid tager kontakt til en voksen og siger farvel. På den måde sikrer vi os, at vi hver dag har sagt ordentligt på gensyn til de enkelte børn.

Vi prioriterer at have mindst 3 aktiviteter i gang fra kl. 14-16. Der er altid 2 ude-aktiviteter.

Ved hjælp af vores årshjul for SFO’en laves der arrangementer for de enkelte årgange, hvor forældre også inviteres.

 

Mobning
Vi tager mobning meget alvorligt. Vi guider og øver børnene i at tage kontakt til en voksen ved konflikter.

Det fælles pædagogiske grundlag

I Nyborg Kommunes Skole - dagtilbudspolitik er der beskrevet 5 elementer, der sammen danner grundlaget for, at vi i fællesskab kan danne livsduelige børn.

De 5 elementer er beskrevet herunder:

Inkluderende fællesskaber
​​​​​Vi understøtter inkluderende fællesskaber ved at:

 • Rammesætte aktiviteter, hvor der plads til forskellighed både med interesser og relationer.
 • Igangsætte lege, hvor vi er foran, ved siden af og bagved.
 • Lave grupper og aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte barn.
 • Have fokus på også at lave kønsopdelte fællesskaber.
 • Være opmærksomme på forudsigelighed og struktur.
 • Lave aktiviteter hvor børn mødes på tværs af årgange.
 • Aktiviteter som samler årgangen.
 1. Helhed og sammenhæng

Vi understøtter oplevelsen af helhed og sammenhæng ved at:

 • Prioritere gennemgående personale fra skole til SFO.
 • Bygge dagene op omkring den samme struktur.
 • Have fokus på sammenhængen mellem børnehave og skole, for eksempel med genkendelighed i aktiviteter, besøgsdage i skole og SFO, besøg i børnehaven af personale fra skole og SFO.
 • Styrke samarbejdet mellem daginstitutioner og skole/SFO.
   
 1. Lege - og læringsmiljøer af høj kvalitet

Vi skaber lege - og læringsmiljøer af højkvalitet ved at:

 • Finde rum og plads til fordybelse
 • Skabe æstetiske læringsmiljøer.
 • Have fokus på gode, varierede legemiljøer både ude og inde.
 • Understøtte børnenes læring, blandt andet ved at guide dem med piktogrammer og opsatte statements om positiv adfærd mm.
   
 1. Omsorg, tryghed og trivsel

Vi har fokus på omsorg, tryghed og trivsel ved at:

 • Være opmærksomme på børnenes signaler.
 • Inddrage børnene i fællesskaber f.eks. via legeaftaler
 • Have særlig opmærksomhed på den sociale læring
 • Skabe succesoplevelser.
 • Prioritere relations arbejde.
 • Drage omsorg for og arbejde med familien.
 • Guide forældre i afleveringssituationer.
 • Sætte rammer for børnene.
 • Sikre at der er kompetente omsorgsfulde voksne, der har blik for det enkelte barns behov.
 • Have en god vedvarende dialog med forældrene i det uformelle mødested, som SFO’en skaber.
 • Have stor opmærksomhed på fysisk og psykisk mistrivsel.
   
 1. Forpligtende samarbejde med familien

Vi etablerer et forpligtende samarbejde med familien ved at:

 • Lave aftaler som begge parter har mulighed for at overholde.
 • Anerkende det der fungerer.
 • Sætte os ind i forældrenes situation.
 • Være åbne overfor familiernes udfordringer.
 • Respektere den fortrolighed vi har med forældrene og anerkende, at det handler om barnets trivsel.
 • Deltage i skole/hjem-samtaler
 • Prioritere fællesskabende events ved hjælp af årsplan for SFO
   

Overgang fra dagtilbud til skole

Vi har fokus på sammenhængen mellem børnehave og skole, for eksempel med genkendelighed i aktiviteter. Vi har et forpligtende samarbejde i kommunen mellem dagtilbud og skole hvor omdrejningspunkt er fælles materiale Robertas bamse fra ”Fri for mobning”, en sang og sangleg.

Dagtilbud har besøgsdage i skole og SFO i foråret. Skolen besøger dagtilbud før indskrivning til 0. klasse.

Der afholdes overleveringsmøde ved dagtilbud forud for opstart i skole.

Mål og indholdsbeskrivelsen revideres juni 2021.