MENU
Aula_close Layer 1

Skolens elev- og læringssyn

Skolens elevsyn i lyset af skolens mission, vision og værdisæt

Alle børn er lige værdige til at blive set og hørt af professionelle voksne.

Alle børn har ret til at blive mødt der hvor de er og udvikle sig derfra.

 

Skolens læringssyn

Birkhovedskolen er en lærende organisation funderet i læringsfællesskaber. Læring konstrueres og værdisættes i de relationer, som børnene, deres forældre og de professionelle voksne indgår i.