MENU
Aula_close Layer 1

Handleplan i forbindelse med sorg

Billede fjernet.

Denne plan skal opfattes som et ”beredskab”, der skal bruges, når:

 

 • En elev dør.

 • En elev mister mor, far eller søskende.

 • En ansat dør.

   

  Planen træder i kraft så hurtigt som muligt efter information om dødsfald.

  Hvis dødsfaldet sker i sommerferien, justeres planen i overensstemmelse hermed.

Indhold :

 

     En elev dør 1

Ansvarsområder. 1

Klasselærerens opgaver. 2

Ledelsens opgaver. 2

    Når en elev mister mor, far eller søskende 3

Ansvarsområder. 3

Klasselærerens opgaver 3

Ledelsens opgaver 4

    Når en ansat dør 4

Klasselærerens ansvar og opgaver 4

 

 

Når en elev dør :

Ansvarsområder

Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter klasselæreren.

Klasselæreren kontakter ledelsen og klasseteamet – orienterer og aftaler forløbet. Ledelsen kontakter øvrige involverede parter.

 

 1. Klasselæreren har ansvaret for:

  • Kontakt og afklaring med hjemmet.

  • Opgaver set i relation til klassen.

  • Opgaver set i relation til klassens forældre. Kontakt til professionelle.

    

 2. Ledelsen har ansvar for:

  • Information til medarbejdere.

  • Flagning.

  • Indkaldelse til og afholdelse af en fælles mindestund.

  • En lille hilsen – blomst – til forældrene/hjemmet, evt. gennem klasselærerens hjemmebesøg.

    

Klasselærerens opgaver

Kontakt til elevens hjem:

Klasselæreren tager kontakt til hjemmet med henblik på At få konkrete facts om, hvad der er sket.

 • At få klarhed over, hvad klasselæreren og skolen kan hjælpe med.

 • At fortælle hvad der vil ske på skolen.

 • At få afklaret, om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen.

 • Klasselæreren tager eventuelt på hjemmebesøg.

   

  Klassen:

 • Klasselæreren er i lokalet, når de første elever ankommer. Klasselæreren har de første og den sidste time sammen med eleverne. I de mellemliggende timer undervises normalt.

 • Elevens plads kan være markeret på en speciel måde, f.eks. med lys.

 • Der tales meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden).

 • Læreren snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser.

 • Når dagen afsluttes, kontakter klasselæreren forældrene til de små elever, som ikke går i SFO for at sikre sig, at der er nogle hjemme til at modtage børnene. De store elever opfordres til at blive på skolen sammen med klasselæreren, eller være sammen hos hinanden, indtil de kan tage hjem til forældrene.

   

                         

  Klassens forældre:

 • Forældrene informeres om dødsfaldet og begravelsen. Informationen gives skriftligt og sendes med børnene hjem. Samtidig indkaldes til forældremøde. Her informeres bl.a.

  om, hvordan børnene kan reagere. Se bilag: forslag til dagsorden.

   

Ledelsens opgaver

Information:

 • At alle skolens medarbejdere informeres om dødsfaldet så hurtigt som muligt.

 • At ledelsen i SFO informerer de ansatte i skolefritidsordningen.

 • At klasselæreren går i den berørte klasse og informerer om dødsfaldet.

 • At der gennemføres en mindestund for hele skolen.

 • At de øvrige lærere går til deres planlagte timer og informerer eleverne om dødsfaldet og mindestunden. Samtidig informeres eleverne om, hvordan man opfører sit og forholder sig i en sådan situation.

   

  Flagning:

 • At flaget sættes på halv, både på dødsdag og begravelsesdag.

   

  Afholdelse af mindestund på begravelsesdagen:

 • Hele skolen samles.

 • Flaget sættes på halv.

 • Skolelederen holder mindetale.

 • Der synges en sang.

 • Læreren følger eleverne tilbage til klassen.

  Forældrene kan være med til planlægningen, f.eks. med forslag til sang der skal synges. Hvis forældrene ikke har forslag, kan klassen komme med forslag til sang eller musikstykke. Den berørte klasse kan sandsynligvis ikke være til stede på grund af begravelsen, men der har været afholdt mindehøjtidelighed på dødsdagen i klassen.

   

  Hilsen til forældre/hjemmet:

 • Forældrene modtager en lille hilsen – blomst – evt. gennem klasselærerens hjemmebesøg.

 • Der sendes blomster til begravelsen.

   

 

Når en elev mister mor, far eller søskende:

 

Ansvarsområder

 1. Klasselæreren har ansvar for:

  • Kontakt og afklaring med hjemmet.

  • Opgaver set i relation til den berørte elev og dennes klasse.

  • Opgaver set i relation til klassens forældre. Evt. kontakt til professionelle.

    

 2. Ledelsen har ansvar for:

  • Information til medarbejdere.

  • En lille hilsen til forældrene/hjemmet.

    

Klasselærerens opgaver.

Klasselæreren tager kontakt til hjemmet med henblik på:

 • At få konkrete facts om, hvad der er sket.

 • At få afklaret, hvad klasselæreren og skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen.

   

  Klasselæreren tager evt. på hjemmebesøg. Taler om elevens første skoledag efter dødsfaldet. Gør opmærksom på, at der er mulighed for professionel hjælp.

   

  Klassen informeres:

 • Klasselæreren er i lokalet, når de første elever ankommer. Klasselæreren har den første time med eleverne, hvor de informeres om hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Læreren snakker om dødsfaldet og om, hvordan de kan modtage den berørte elev.

   

  Eleven og klasse:

 • Klasselæreren er i klassen, når de første elever ankommer. Klasselæreren er minimum i klassen i 1. time. Dagen gennemføres, som det er aftalt med elev og forældre.

   

  Klassens forældre:

 • Klasselæreren sørger for information af klassens forældre (se bilag).

   

  Tiden efter:

  Klasseteamet skal være opmærksomme på eleven, og en fra teamet bliver barnets personlige hjælper (Se: Mary Turner: At tale med børn og unge om døden og om at dø).

   

Ledelsens opgaver.

Information til medarbejdere:

 • Information af medarbejdere, herunder det samlede klasseteam.

   

  En hilsen til forældrene/hjemmet:

 • Hjemmet modtager en hilsen – blomst – evt. gennem klasselærerens hjemmebesøg.

Når en ansat dør:

 

Når en ansat dør anvendes det allerede omtalte ”beredskab” i tillempet form.

I det tilfældes, hvor det er klasselæreren der dør, varetages opgaverne af klassens 2. lærer, evt. klasseteamet.

 

Klasselærerens ansvar og opgaver:

 • Klasselæreren indhenter de relevante oplysninger fra ledelsen.

 • Klasselæreren er i klassen, når de første elever ankommer. Klasselæreren har de første timer med eleverne.

 • ”Lærerens plads” er evt. markeret på en speciel måde – f.eks. med lys.

 • Der tales meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden).

 

Se i øvrigt Handleplanen i vedlagte dokument

Dokumenter

Handleplan i forbindelse med sorg.pdf

Shape Created with Sketch.