MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældremøder

 

Godkendt i skolebestyrelsen april 2019

Princip for forældremøder på

Birkhovedskolen

 

Formål med forældremøder:

Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen/årgangen.

 

Mål:

 • Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen/årgangen.
 • Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og understøttelse af faglige og trivselsmæssige aspekter i klassen/årgangen.
 • Forældremøderne sikrer, at forældrene er blevet inddraget og har indsigt i de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen eller på årgangen. Samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger om disse planer.
 • Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab til gavn for klassen/årgangen.

 

Skolens ansvar:

 • Skolen afholder regelmæssige forældremøder, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder.
 • Som udgangspunkt afholdes forældremøderne klassevis. Det tilstræbes at halvdelen af forældremødet foregår i klassen, således at der er mulighed for at drøfte forskellige emner alt efter børnenes klassetrin, samt koordinering af forskellige aktiviteter.
 • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene.
 • Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktforældre i planlægningen og gennemførelsen af forældremøderne.
 • Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage og som udgangspunkt tidligst efter kl. 17.
 • Der vælges en referent ved mødets start blandt forældrene.

 

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene forventes at deltage til alle forældremøder.
 • Forældrene skal bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres.
 • Det forventes at klassens kontaktforældre deltager i planlægning og gennemførelse af forældremøder.
 • Forældrene skriver i god tid til kontaktforældrene om punkter til kommende forældremøder.
 • På første forældremøde vælges minimum to klassekontaktforældre.

 

Implementering:

Princippet formidles til forældrene til første forældremøde i skoleåret 2019/2020 og medarbejderne præsenteres for princippet i foråret 2019. Princippet er gældende fra 1. august 2019 og tages op til revidering og tilsyn en gang om året.

Dokumenter