MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesvejledning

På Birkhovedskolen er det vigtigt for os, at eleven kommer videre i uddannelsessystemet, når denne afslutter 9. klasse. Hver elev er unik, så det der er det rigtige for den ene - er ikke nødvendigvis det rigtige for den anden. Derfor har vi et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning - i dagligt tale kaldet UUO. 

På Birkhovedskolen er I altid velkommen til at kontakte Helene Hagsten Pedersen, hvis I har spørgsmål om uddannelse.

hhp

 

 

 

 

 

UU-vejleder
Helene Hagsten Pedersen
Mobiltlf.: 5172 2381
hhp@nyborg.dk

I kan også læse mere på www.uuo.dk.