Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for skole-hjem-samtaler

Formål

 • Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen, forældrene og eleven i samarbejde og i ligeværdig samtale tager ansvar for den enkelte elevs trivsel, læring og udvikling.
 • Skole-hjem-samtaler skal understøtte forældrenes inddragelse i at sætte mål for elevens trivsel, læring og udvikling samt evaluering af indsatsen.

 

Mål

 • Skole-hjem-samtaler giver forældrene en status af elevens faglige udbytte og trivsel, og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
 • Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et dialogisk samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres personlige, sociale og faglige potentialer.
 • Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene i samarbejde med lærerne kan støtte barnet i en personlig, faglig og social læringsprogression.

 

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid, og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage.
 • Skolen indkalder til skole-hjem-samtaler i det omfang og i den form (fremmøde eller virtuelt), der vurderes at den enkelte elev har behov for i løbet af et skoleår. 
 • Skolen tilstræber at give forældrene et status af elevens faglige udbytte og trivsel, og aftaler hvordan forældrene i hjemmet kan støtte elevens personlige, faglige og sociale læringsprogression.
 • Skolen forbereder eleven på skole-hjem-samtalen, så eleven kender til indholdet i samtalen på forhånd, og dermed trygt kan deltage aktivt.

 

Forældrenes ansvar

 • Forældrene forventes, at deltage i skole-hjem-samtalen.
 • Forældre bidrager med deres erfaring og viden om barnets trivsel samt personlige, sociale og faglige udvikling som de ser i hjemmet.
 • Forældrene meddeler skolen inden samtalerne, hvis de ønsker specifikke emner drøftet, hvor forældre og lærere i samarbejde skal vurdere, hvorvidt samtalen bør foregå uden barnet. I disse tilfælde indkaldes til særskilte samtaler.

 

Elevens rolle

 • Eleven forbereder sig i samarbejde med kontaktlæreren sig til skolehjem-samtalen fx ved en elevsamtale.
 • Eleven forbereder sig herefter sammen med sine forældre til samtalen.
 • Eleven deltager aktivt i dialogen under samtalen.

 

Princippet evalueres hvert år i skolebestyrelsen.

 

Dokumenter

Princip for skole-hjem-samtaler.pdf

Shape Created with Sketch.