MENU
Aula_close Layer 1

Skoleindskrivning 0. klasse

Jeres barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Jeres barn kan begynde i børnehaveklassen allerede i det år, hvor det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober og hvis det vurderes, at det vil være i stand til at følge undervisningen.

Nyborg Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter. I kan på Nyborg Kommunes hjemmeside se, om jeres adresse tilhører Birkhovedskolens distrikt. Man har ret til at blive indskrevet på sin distriktsskole. Der er dog frit skolevalg, så længe der er plads i klassen. Læs mere om frit skolevalg her.

Sådan foregår skoleindskrivningen til 0. klasse på Birkhovedskolen
Ønsker I at jeres barn skal starte på Birkhovedskolen i 0. klasse, skal du i løbet af december og de første uger i januar, hvor skoleindskrivningen finder sted, ønske Birkhovedskolen i den digitale skoleindskrivning. I vil få et brev i december måned, året før jeres barn fylder 6 år, med vejledning herom.

I marts måned modtager I besked, om jeres barn har fået en plads på skolen.

2 vigtige møder inden skolestart
Birkhovedskolen har 2 møder, som vi anser som vigtige, at I deltager i:

  • 6. januar 2021 kl. 17-18.30: Åbent hus for alle interesserede forældre - uden børnene (Dette møde er desværre aflyst i 2021 pga. Corona. Men ring endelig til os, hvis I ønsker at vide mere om skolen og 0. klasse)
     
  • 27. maj 2021 kl. 17-18.30: Informationsmøde for forældre og børn - børnene møder deres nye kammerater (HUSK TILMELDING TIL SKOLENS KONTOR TIL DETTE MØDE)


Desuden har vi et tæt samarbejde med børnehaverne, så vi sikrer en god overgang fra børnehave til skole.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens kontor, hvis du ønsker at vide mere eller komme på besøg på skolen.

Når dit barn starter i skole
I 2021 er første skoledag mandag den 9. august.

Vi anbefaler dog, at I melder jeres barn ind i SFO'en allerede fra 1. august, så jeres barn får mulighed for at få en stille opstart sammen med sine nye kammerater. Derved kan jeres barn lære skolens lokaler, kammeraterne, pædagoger og lærere at kende inden første skoledag. Læs mere om SFO'en her.

Det er vigtigt for os, at dit barn får den bedste skolegang hos os. Når dit barn starter i 0. klasse, venter vi med at fordele børnene i 0A og 0B, til vi har lært dem lidt at kende. Det tror vi på, giver bedre og mere harmoniske klasser.

I skoletiden er der for det meste en pædagog fra SFO'en med, og derved sikrer vi en glidende overgang fra skole til SFO. Der er derfor kendte voksne med hele vejen igennem dagen.