MENU
Aula_close Layer 1

Skoleindskrivning 0. klasse

Jeres barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Jeres barn kan begynde i børnehaveklassen allerede i det år, hvor det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober og hvis det vurderes, at det vil være i stand til at følge undervisningen.

Nyborg Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter. I kan på Nyborg Kommunes hjemmeside se, om jeres adresse tilhører Birkhovedskolens distrikt. Man har ret til at blive indskrevet på sin distriktsskole. Der er dog frit skolevalg, så længe der er plads i klassen. Læs mere om frit skolevalg her.

Sådan foregår skoleindskrivningen til 0. klasse på Birkhovedskolen
Ønsker I at jeres barn skal starte på Birkhovedskolen i 0. klasse, skal du i løbet af december og de 3 første uger i januar, hvor skoleindskrivningen finder sted, ønske Birkhovedskolen i den digitale skoleindskrivning. I vil dog få et brev i december måned året før, jeres barn fylder 6 år, med vejledning herom.

I marts måned modtager I besked, om jeres barn har fået en plads på skolen.

2 vigtige møder inden skolestart
Birkhovedskolen har 2 møder, som skolen anser som vigtige, at I deltager i:

  • 9. januar 2020 kl. 17-18.30: Åbent hus for alle interesserede forældre - uden børnene
  • 14. maj 2020 kl. 17-18.30: Informationsmøde for forældre og børn - børnene møder deres nye kammerater


Desuden har vi et tæt samarbejde med børnehaverne, så vi sikrer en god overgang fra børnehave til skole.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens kontor, hvis du ønsker at vide mere eller komme på besøg på skolen.